CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII TEORETICE PRIVIND CONCURENȚA
1.1 Definirea conceptului de concurență

1.2 Obiectivul și conținutul concurenței

1.3 Funcțiile concurenței

1.4 Comportamentul concurențial

1.5 Mediul concurențial – cadru de desfășurare a activității agentului economic

CAPITOLUL II. ANALIZA MEDIULUI CONCURENȚIAL ȘI MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI COMPETITIV
2.1 Elementele competitivității firmelor

2.2 Strategii de competitivitate specifice firmelor

2.2.1 Strategii ofensive pentru obținerea avantajului concurențial

2.2.2 Strategiile defensive pentru protejarea avantajului concurenţial

2.3 Măsuri pentru îmbunătățirea mediului competitiv

2.4 Piața relevantă – locul de manifestare a concurenței

CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ PRIVIND CERCETAREA ŞI ANALIZA PIEŢEI ŢINTĂ ŞI MEDIULUI CONCURENŢIAL A S.C. SPUMOTIM S.A. PENTRU PRODUSUL SPUMĂ POLIURETANICĂ FLEXIBILĂ
3.1 Aspecte generale

3.2 Obiect de activitate

3.3 Atribuțiile firmei

3.3.1 În domeniul cercetării – dezvoltării

3.3.2 În domeniul producţiei

3.3.3 În domeniul comercial

3.3.4 În domeniul activităţii de personal

3.3.5 În cadrul Departametului Marketing

3.4 Prezentarea produsului și pieței

3.4.1 Prezentarea produsului

3.4.2 Selectarea pieţei consumatoare de spumă PU

3.5 Cercetarea și analiza pieței țintă

3.51 Estimări ale potenţialului pieţei

3.5.2 Estimări ale potenţialului de vânzări a principalilor furnizori de spumă PU şi în mod deosebit a SC SPUMOTIM SA

3.6 Analiza mediului concurețial

3.6.1 Analiza situaţiei reale privind competiţia pe piaţa ţintă

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE