CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL 1. Sarcinile principale şi sursele informaţionale a analizei lichidităţii bilanţului contabil

CAPITOLUL 2. Analiza creanţelor şi datoriilor

CAPITOLUL 3. Analiza lichidităţii bilanţului contabil

CAPITOLUL 4. Analiza asigurării întreprinderii cu mijloace băneşti

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE