CUPRINS

INTRODUCERE

1.  Caracteristica SA”Amato”, Chişinău
2. Definirea şi principiile de funcţionare a sistemelor de remunerare a muncii în economia de piaţă
3. Caracteristica sistemului de remunerare a muncii
3.  Sistemul de salarizare
3. Sistemul tarifelor
3. Formele salariului
4. Analiza şi planificarea indicatorilor muncii şi renumerării în SA “Amato”
5. Analiza financiară în anii 2000 şi 2001

CONCLUZII

BIBLIOGRAFFIE