Cuprins

Capitolul 1. Analiza diagnostic financiară a оntreprinderii şi bazele ei teoretice
1.1 Noţiunea ,esenţa, sarcinile analizei stării şi stabilităţii financiare a оntreprinderii
1.2 Analiza repartizării capitalului şi aprecierea stării patrimoniului оntreprinderii..8
1.3 Analiza formării capitalului
1.4 Indicii eficacităţii şi intensităţii utilizării capitalului
1.5 Analiza solvabilităţii pe baza indicilor lichiditaăţii оntreprinderii
1.6 Analiza stabilitоţii financiare a оntreprinderii
1.7 Analiza riscului de faliment

Capitolul 2. Analiza economico-financiară a activitaăţii comerciale şi de producţie a S.A. „BARZA ALBĂ”
2.1 Caracteristica generală a оntreprinderii
2.1.1 Structura organizatorică a оntreprinderii
2.2 Analiza indicatorilor de bază a activităţii economice
2.3 Analiza activităţii de marketing la S.A. „Barza Albă”
2.4 Analiza resurselor umane
2.5 Analiza costului de producţie
2.6 Analiza stării financiare a оntreprinderii S.A. „Barza Albă”
2.6.1. Analiza activelor оntreprinderii
2.6.2. Analiza surselor de finanţare
2.6.3. Analiza mijloacelor circulante
2.6.4. Analiza stabilităţii financiare a оntreprinderii
2.7 Analiza lichidităţii оntreprinderii
2.8 Analiza rezultatelor financiare şi eficienţa utilizării patrimoniului оntreprinderii
2.9 Analiza dependenţei de corelaţie оntre rentabilitatea activelor şi factorii esenţiali
2.10 Analiza SWOT

Capitolul 3. Planul de măsuri pentru perfecţionarea stării financiare la S.A. „Barza Albă”
3.1 Măsura de amelioarare a stării financiare a оntreprinderii
3.1.1 Măsura privind creşterea veniturilor
3.1.2 Măsura reducerii costului
3.1.3. Măsura pentru reducerea cheltuielilor de fabricaţie
3.1.4. Mărirea eficienţei utilizării mijloacelor fixe
3.2 Modernizarea organizării procesului de producţie pe baza introducerii tehnologiei progresive

Concluzie