CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. FUNDAMENTELE ACTIVITĂŢII ECONOMICO -FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII

1.1. Definirea analizei, scopul şi tipurile analizei economico-financiare
1.2. Conţinutul procesului de analiză economico-financiară
1.3. Obiectul analizei economico-financiare

Capitolul II. METODE DE ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII

2.1. Metode de analiză a veniturilor din vânzări şi profiturilor
2.2. Analiza rentabilităţii activelor şi surselor de finanţare a acestora
2.3. Analiza fluxurilor de lichidităţi a firmei

Capitolul III. ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII Societăţii pe Acţiuni „Interactiv”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE