CUPRINS

INTRODUCERE

1.Scurt istoric
1.2 Analiza structurii organizatorice a S.A „Tracom”
1.2.1 Analiza structurii organizatorice generale
1.2.2 Analiza structurii organizatorice pe compartimente
1.3. Sistemul informaţional şi decizional la S.A „Tracom”
1.4. Analiza şi dinamica structurii personalului
1.4.1 Componenţa managerilor de vîrf
1.4.2 Dinamica numărului total şi pe categorii de personal
1.4.3 Analiza personalului după sex şi vîrstă
1.4.4 Analiza personalului după studii
1.4.5 Analiza personalului după vechime în muncă
1.4.6 Analiza şi dinamica numărului de pensionarilor
1.5 Etapele şi metodele de selectare şi angajare a personalului
1.6 Motivarea personalului
1.7 Atestarea şi instruirea personalului
1.8 Fluctuaţia resurselor umane
1.9 Utilizarea timpului de muncă
1.10 Cauzele concedierii personalului
1.11 Asigurarea socială a colectivului de muncă
1.12 Sistemul de retribuire a muncii
1.13 Analiza productivităţii muncii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE