CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte teoretice ale marketingului
1.1. Noțiune de marketing
1.2. Strategii de marketing
1.3. Mixul de marketing

Capitolul II. Analiza diagnostică a activității de marketing la S.C. ”Filatura-Ugheni” S.R.L
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii
2.2. Analiza indicilor tehnico-economici de bază
2.3. Analiza structurii producției și vînzărilor
2.4. Analiza concurenților întreprinderii
2.5. Analiza activității de marketing
2.6. Analiza SWOT a întreprinderii

Capitolul III. Măsuri de îmbunătățire a activității de marketing la S.C. „Filatura-Ungheni” S.R.L
3.1. Măsuri de îmbunătățire a organizării activităţii de marketing
3.2. Măsuri de îmbunătățire a mixului de marketing

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE