CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii „UNIVERSUL”
1. Analiza mărimii şi evoluţiei datoriilor
2. Analiza structurii datoriilor
3. Analiza gradului de îndatorare pe termen lung a întreprinderii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE