CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Prezentarea generală a S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L.

1.1.Istoricul S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L.

1.2.Evoluţia economică S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L.

Capitolul II. Studiu de caz privind analiza concurenţei pe piaţa S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L.

2.1.Importanţa realizării analizei concurenţiale pe piaţă

2.2.Modalităţi de realizare a analizei concurenţiale la S.C „MARIO TRADING PREST ” S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE