CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII COMPANIEI “ProCredit Bank”
1.1. Caracteristica generală a companiei “ProCredit Bank”
1.2. Analiza mediului extern

CAPITOLUL II . METODELE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A COMPORTAMENTULUI ETIC
2.1. Analiza comportamentului angajaţilor în baza codului de etică
2.2. Elaborarea unui chestionar privind comportamentul angajaţilor şi respectarea normelor de conduită

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE