CUPRINS

INTRODUCERE

I. CONDUCĂTORII CA SUBIECTI IMPORTANTI ÎNREALIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTREPRINDERII
1.1. Calităţi, capacităţi şi aptitudini ale managerului, leaderului şi întreprinzătorului.
1.2. Tipuri de manageri, leaderi şi întreprinzatori şi stiluri manageriale

II. CARACTERISTICA GENERALĂ A MANAGERILOR, LEADERILOR ŞI ÎNTREPRINZĂTORILOR
2.1. Analiza comparativă dintre leader, manager şi întreprinzător
2.2. Caracteristica calităţilor manageriale în condiţiile Republicii Moldova

CONCLUZII

BIBLIPGRAFIE