CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
1.1. Fundamente teoretice ale procesului de comunicare organizaţională
1.2. Tipuri de bariere întâlnite în comunicarea organizaţională şi cauzele apariţiei lor
1.3. Căi de evitare a barierelor de comunicare organizaţională

CAPITOLUL II. COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ ÎN CADRUL Î.M. ,,MAGT-VEST” S.R.L.
2.1. Analiza organizatorico-managerială şi economico-financiară a Î.M. ,,Magt-Vest” S.R.L.
2.2. Organizarea comunicării în cadrul „Magt-Vest” S.R.L.

CAPITOLUL III. RESTRUCTURAREA COMUNICĂRII DE AFACERI – FACTOR DE SPORIRE A PERFORMANŢELOR ÎN Î.M. ,,MAGT-VEST” S.R.L.
3.1. Greşeli şi bariere de comunicare în activitatea ,,Magt-Vest”
3.2. Posibilităţi de îmbunătăţire a comunicării în cadrul Î.M. ,,Magt-Vest” S.R.L.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE