CUPRINS

INTRODUCERE

I. Caracteristica generală a S.C. „Manobisan” S.R.L. şi analiza activităţii de marketing
1.1 Caracteristica generală a întreprinderii
1.2 Analiza indicatorilor de bază
1.3 Organizarea activităţilor de marketing
1.4 Analiza produselor
1.5 Analiza vânzărilor

II. Analiza activităţii de producere şi a resurselor umane la S.C. „Manobisan” S.R.L.
2.1 Analiza costului de producţie şi cheltuielilor
2.2 Analiza achiziţionării cu materie primă
2.3 Analiza tehnologiilor de producere
2.4 Analiza şi dinamica resurselor umane

III. Analiza finanţelor întreprinderii
3.1. Analiza patrimoniului întreprinderii
3.2. Analiza surselor de finanţare
3.3. Analiza rezultatelor financiare şi a dinamicii lor
3.4. Analiza S.W.O.T.
IV. Planul de masuri pentru îmbunătăţirea activităţii economico-financiare la S.C. „Manobisan” S.R.L.
4.1. Planificarea strategică la întreprindere
4.2. Managementul riscurilor

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE