CUPRINS

INTRODUCERE

I. Administrarea corporativă: noţiuni generale şi importanţa acesteia
1.1. Notiuni generale privind administrarea corporativa
1.2. Modele de administrare corporativa
1.3. Importanţa administrarii corporative ( studii empirice )

II. Mecanisme de reglementare ale relațiilor corporative
2.1. Coduri de administrare corporativa
2.2. Principiile administrarii cooperative ale OCDE
2.3. Reglementarea relatiilor cooperative in tarile in tranzitie – unele aspecte ale cadrului juridic
2.4. Particularitatile administrarii corporative in RM

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE