CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa economică a întreprinderii
1.1. Noţiune de întreprindere si caracteristicele ei principale
1.2. Tipologia întreprinderilor

Capitolul II. Baza legislativa a activităţii societăţilor pe acţiuni in Republica Moldova
2.1. Legea despre societăţi pe acţiuni – principalul document ce reglementează activitatea societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova
2.2. Societate pe acţiuni – definiţie, caracteristicele de baza, avantajele şi dezavantajele
2.3. Structura de conducere a societăţii pe acţiuni

Capitolul III. Evoluţia societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova
3.1. Etapele organizatorice şi juridice ale înregistrării societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova
3.2. Evoluţia şi analiza activităţii economice a societăţilor pe acţiuni în Republica Moldova

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE