CUPRINS

INTRODUCERE

CapITOLUL I.Societăţile pe acţiuni, parte integrantă a societăţilor comerciale
Activitatea unor societăti în Republica Moldova

CAP. 2 Profitul şi rolul acestuia în dezvoltarea Societăţilor pe Acţiuni (S.A. “Vinăria Bardar”)
Cap. 3Rentabilitatea – expresie a eficienţei activităţii economice
3.2.1 Rentabilitatea economică. (RE)
3.2.3.Rata rentabilităţii comerciale

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE