Cuprins

Capitolul 1. Fundamentarea teoretică şi eficienţa activităţii manageriale
1.1. Fundamente teoretice ale esenţei activităţii logistice
1.1.1 Noţiunea activităţii logistice, esenţa activităţii logistice
1.1.2. Indicatorii activităţii logistice
1.1.3. Eficienţa activităţii logistice
1.2. Eficienţa activităţii manageriale.
1.2.1. Noţiune de eficienţă a activităţii manageriale, obiectul, sarcinile activităţii manageriale
1.2.2. Diverse abordări ştiinţifice privind eficienţa оn management

Capitolul 2. Analiza tehnico-economică a activităţilor de producere şi comercializare la SA „Cricova”
2.1. Caracteristica оntreprinderii
2.2. Analiza principalilor indicatori tehnico-economici ai CV „Cricova” S.A
2.3. Analiza comercială
2.3.1. Analiza structurală a vвnzărilor pe tipuri de activităţi operaţionale
2.3.2. Analiza structurală a vвnzărilor pe tipuri de produse
2.3.3. Analiza concurenţilor
2.3.4. Promovarea
2.4. Analiza situaţiei financiare la Combinatul de vinuri „Cricova” S.A.
2.4.1. Componenţa şi structura patrimoniului
2.4.2. Analiza surselor de finanţare
2.4.3. Analiza mijloacelor circulante

Capitolul 3. Activitatea logistică şi analiza eficienţei activităţii manageriale la SA Cricova
3.1. Activitatea logistică la SA Cricova
3.2. Analiza eficienţei manageriale la SA Cricova

Capitolul 4. Perfecţionarea activităţii logistice la SA Cricova
4.1. Perfecţionarea managerială la SA Cricova
4.2. Direcţiile de optimizare a activităţii la SA Cricova
4.3. Infrastructura logistică la SA Cricova

Concluzie