CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Întreprinderea – agent economic şi obiect al conducerii
1.1. Abordarea conceptului de întreprindere
1.2. Obiective economice ale întreprinderii în sistemul relaţiilor de piaţă

Capitolul II. Analiza activităţii financiare a ÎM “Călăraş – Divin ”SA
2.1. Scurt istoric
2.2. Analiza indicatorilor financiari
2.3. Analiza programului de producţie
2.4. Analiza gestiunii resurselor umane
2.5. Analiza nivelului tehnico – organizatoric şi al utilizării capacităţii de producţie
2.6. Analiza cheltuielilor şi costului producţiei
2.7. Analiza rezultatelor financiare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE