CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Esenţa economică a activităţii economice externe a întreprinderii.
1.1. Noţiunile de activitate activitate economică externă a întreprinderii.
1.2. Formele activităţii economice externe.
1.3. Importanţa activităţii economice externe a întreprinderii în condiţiile economiei de piaţă.

Capitolul II. Activitatea economică externă a întreprinderilor industriei alimentare.
2.1. Tipuri de tranzacţii economice externe.
2.2. Principiile organizării activităţii economice externe în întreprinderile industriei alimentare.
2.3. Metodele de realizare a operaţiilor de impot-export. Principalele tipuri de operaţii de import-export efectuate de întreprinderile industriei alimentare.

Capitolul III. Perfecţionarea activităţii economice externe în întreprinderile industriei alimentare.
3.1. Baza legislativă privind reglementarea activităţii economice externe a întreprinderilor din Republica Moldova.
3.2. Tendinţele şi evoluţia activităţii economice externe la întreprinderile industriei alimentare la etapa de tranziţie în economia de piaţă.
3.3. Căile prioritate de perfecţionare a activităţii economice externe în întreprinderile din industria alimentară.

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE