CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I: Descrierea generală a activităţii companiei Î.M.”SCL-Orhei”
1.1 Domeniile de activitate a Î.M.”SCL-Orhei”
1.2 Analiza mediului de activitate a Î.M.”SCL-Orhei”

Capitolul II: Activitatea de planificare în cadrul secţiei resursele umane a organizaţiei Î.M.”SCL-Orhei”
2.1 Descrierea activităţii de planificare în cadrul secţiei resurse umane a Î.M.”SCL-Orhei”
2.2 Bariere în activitatea de planificare în cadrul secţiei resurse umane a Î.M.”SCL-Orhei”
2.3 Căi de îmbunătăţire a activităţii de planificare în cadrul secţiei resurse umane a Î.M.”SCL-Orhei”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE