CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Bazele teoretice ale activelor pe termen scurt
I.1. Rolul, conţinutul, structura şi clasificarea activelor pe termen scurt
I.2. Fundamentarea necesarului de capital circulant
I.3. Finanţarea activelor pe termen scurt
I.4. Eficienţa economică a utilizării activelor pe termen scurt

Capitolul II. Caracteristica dezvoltării economice şi condiţiilor naturale de activitate a întreprinderii SRL „Oclanda-Agro”

Capitolul III. Particularităţile gestiunii activelor pe termen scurt în SRL „Oclanda-Agro”
III.1. Planificarea necesarului de active pe termen scurt în SRL „Oclanda-Agro”
III.2. Analiza surselor de finanţare a activelor pe termen scurt în SRL „Oclanda-Agro”
III.3. Analiza eficienţei utilizării activelor pe termen scurt în SRL „Oclanda-Agro”
III.4. Căile de sporire a eficienţei folosirii activelor curente în SRL „Oclanda-Agro”

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE