CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Mijloace băneşti – caracteristica generală
1.1 Caracteristica şi clasificarea mijloacelor băneşti
1.2 Documentele utilizate de către casierie şi pentru alte decontări
1.3 Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti
1.4 Utilizarea metodei directe la întocmirea raportului privind mijloacele băneşti
1.5 Metodele întocmirii raportului privind fluxul mijloacelor băneşti

Capitolul II. Contabilitatea mijloacelor băneşti
2.1 Documentarea şi contabilitatea mijloacelor băneşti din casierie
2.2 Evidenţa mijloacelor băneşti din contul de decontare

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE