CUPRINS

INTRODUCERE

Capitolul I. Aspecte generale privind activele curente la intreprindere
1.1 Esenta, continutul si structura activelor circulante in sfera proceselor economice
1. Continutul activelor circulante
1. Structura activelor circulante
1. Gestionarea mijloacelor banesti
1. Gestionarea creantelor
2. Clasificarea activelor circulante
1. Ciclul de exploatare

Capitolul II. Gestiunea activelor curente
Stocuri si gestiunea lor
Metode de dimensionare a stocurilor
2.2 Surse de finantare a activelor curente
2.3 Rotatia activelor curente

Capitolul III. Analiza economico – financiara la I.S. C.I. „Inmacom Didactic”
Analiza generala a structurii activelor
1. Analiza generala a structurii surselor de finantare a activelor
2. Analiza lichiditatii
3. Analiza fluxurilor banesti
4. Analiza rotatiei activelor
5. Analiza rentabilitatii

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE