CUPRINS

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. Prezentarea Societăţii Comerciale Arctic S.A. Găești
1.1. Scurt istoric
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Capitalul social
1.4. Structura organizatorică

CAPITOLUL II. Recunoastere și evaluare privind stocurile
2.1 Noţiuni generale privind stocurile
2.2. Recunoaștere inițială
2.3 Evaluarea stocurilor ulterioară
2.4 Contabilizarea stocurilor
2.5. Prevederi internaţionale privind stocurile – IAS 2
2.6 Gestiunea stocurilor

CAPITOLUL III. Studiu de caz, înregistrări contabile aferente stocurilor în decursul lunii decembrie 2009 la SC Arctic Găești S.A.
3.1. Balanţa de verificare iniţială (luna noiembrie):
3. 2. Monografie contabilă
3.3. Registrul Cartea-Mare:

Capitolul IV. Aplicaţie informatică în Microsoft Access pentru evidenţa stocurilor la S.C. Arctic Găeşti S.A.
4.1.Obiectivul aplicaţiei
4.2.Prezentarea modelului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE